Velkommen til AB Sigurds Minde

Velkommen til Andelsboligforeningen Sigurds Mindes hjemmeside. Her kan du finde kontaktoplysninger, referater, vejledninger og alt det andet praktiske, du kan få brug for som beboer.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen..

Nyt fra AB Sigurds Minde

Husk at lukke døre i kælder mv, hvis de står åbent. Vi vil helst ikke have uvedkommende gæster.

Husk nu...

  • at man ikke må hensætte storskrald andre steder end storskraldsrummet
  • at affald ikke må stå på køkkentrapperne
  • at pap skal til almindelig dagrenovation i containerene (eller på genbrugsstationen)
  • ... læs også vores husorden...

Quick links