Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Herudover vælges en eller to suppleanter.

Formand, kasserer & referant
Christoffer Hellmann
P.D. Løvs Allé 11, 2.
(+45) 25 29 17 84
christoffer@hellmann.name
Næstformand og ansvarlig for salg og fremleje
Espen Fyhrie
Thorsgade 64, 1.th.
(+45) 29 27 16 04
efyhrie@hotmail.com

Alm. medlem af bestyrelsen
Clara Christine
clara_naumann@hotmail.com  
 
Byggesagkyndig
Frank Jackson
Thorsgade 66 4.tv.
(+45) 31 64 49 99
frankcljackson@gmail.com

Forperson for gårdudvalget
Anne Retz Wessberg
P.D. Løvs Allé 11A, 1.
anne.wessberg@icloud.com

 
1. Suppleant
René Bodholdt
P.D. Løvs Allé 11, 1
renebodholdt@gmail.com
2. Suppleant
Birgitte Eriksen
Thorsgade 66, 2.th.